OSEBNA IZKAZNICA

 

 

LJUDSKA UNIVERZA  Zavod za kulturo in izobraževanje

SLOVENSKA BISTRICA

 

 

SEDEŽ:  Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKAjavni zavod

     

OSNOVNA DEJAVNOST85.590 -  drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

                                          

ODGOVORNA OSEBA:  mag. Brigita Kruder

 

MATIČNA ŠTEVILKA:  5052335

 

IDENTIFIKACIJA ZA DDV:  25881485

 

 

 

 

Telefon: 02 843 07 30 ali 041 682 596

info@lu-sb.si