Program: STROJNI TEHNIK (PTI)

Poklic: STROJNI TEHNIK


Pogoji za vpis:

uspešno končana poklicna šola strojne smeri; IV. stopnja izobrazbe

 PREDMETNIK

Oznaka

 

Programske enote

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

P1

Slovenščina

obvezno

X

X

P2

Matematika

obvezno

X

X

P3

Tuj jezik

obvezno

X

X

P4

Umetnost

obvezno

X

 

P5

Zgodovina

obvezno

X

 

P6

Geografija

obvezno

X

 

P7

Sociologija

izbirno

 

X

 

P8

Psihologija

P9

Fizika

obvezno

X

 

P10

Kemija

obvezno

X

 

P11

Biologija

obvezno

X

 

P12

Informatika

obvezno

 

X

P13

Športna vzgoja

oproščen

X

X

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

M1

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

X

X

M2

Poslovanje in organizacija

obvezno

 

X

M3

Učinkovita raba energije

obvezno

X

X

M4

Obdelava gradiv

obvezno

X

X

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

 

 

 

izbirno

(2/M5-M12)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

M6

Računalniško podprte tehnologije

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

M9

Avtomatizacija in robotika

M10

Energetski sistemi

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

 

X

 

Interesne dejavnosti

 

X

X

 

Odprti kurikulum

 

X

X

Skupaj kreditnih točk

 

58

      58

Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)

 

4


Zaključek šolanja:

Ob koncu šolanja boste opravljali poklicno maturo.

Poklicno maturo lahko opravljate v pomladanskem, jesenskem ali zimskem roku, zajema pa naslednje predmete:

1. slovenščino (pisni in ustni izpit)

2. strojništvo (pisni in ustni izpit)

3. matematika ali tuj jezik (pisni in ustni izpit)

4. izdelek oziroma storitev (izdelava naloge in zagovor)

Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole in spričevalo srednje šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali se oglasite pri nas.

 

 

Informacije na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišite na info@lu-sb.si

 

 

Za prenos prijavnice kliknite tukaj.