Program: STROJNI TEHNIK (SSI)

Poklic: STROJNI TEHNIK

 

Pogoji za vpis:

uspešno končana osnovna šola

PREDMETNIK

Oznaka

 

Programske enote

Obvezno

izbirno

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

P1

Slovenščina

obvezno

X

X

X

X

P2

Matematika

obvezno

X

X

X

X

P3

Tuj jezik

obvezno

X

X

X

X

P4

Umetnost

obvezno

X

 

 

 

P5

Zgodovina

obvezno

X

 

 

 

P6

Geografija

izbirno

(2/P6-P8)

        X

        X

P7

Sociologija

P8

Psihologija

P9

Fizika

obvezno

X

X

 

 

P10

Kemija

obvezno

X

 

 

 

P11

Športna vzgoja

oproščen

X

X

 

 

Skupaj splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

M1

Tehniško komuniciranje

obvezno

 

 

X

X

M2

Načrtovanje konstrukcij

obvezno

 

 

X

X

M3

Poslovanje in organizacija

obvezno

 

 

 

X

M4

Učinkovita raba energije

obvezno

 

X

X

 

M5

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

obvezno

 

 

 

X

M6

Delovanje krmilnih in el. komponent

obvezno

 

X

X

 

M7

Obdelava gradiv

obvezno

 

 

X

X

M8

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

obvezno

               

 

 

X

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacija

 

 

 

izbirno (4/M9-M16)

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

M10

Računalniško podprte tehnologije

M11

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

M12

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

M13

Avtomatizacija in robotika

M14

Energetski sistemi

M15

Načrtovanje stavbnih instalacij

M16

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

Skupaj strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

 

X

X

X

 

Interesne dejavnosti

 

X

X

 

 

 

Odprti kurikulum

 

X

X

X

 

Skupaj kreditnih točk

 

59

59

59

59

Poklicna matura (izdelek o. storitev in zagovor)

 

4

 

Kovinsko predelovalna industrija ima v naših krajih več kot 200-letno tradicijo, zato tudi danes ni težko najti zaposlitve strojnim tehnikom.

Kolesa, motorji, avtomobili, vlaki, ladje in letala, stiskalnice in stružnice, peči in delovni stroji v tovarnah so rezultat dela strokovnjakov s področja strojništva.

 

Zaključek šolanja:

Ob koncu šolanja za poklic strojni tehnik, V. stopnja zahtevnosti, boste opravljali poklicno maturo.

 

Poklicno maturo lahko opravljate v pomladanskem, jesenskem ali zimskem roku, zajema pa naslednje predmete:

1. slovenščina(pisni in ustni izpit),

2. strojništvo (pisni in ustni izpit),

3. matematika ali tuj jezik (pisni in ustni izpit),

4. izdelek oziroma storitev (izdelava naloge in zagovor)

 

Ob vpisu morate predložiti:

- spričevalo osnovne šole (izvirnik),

- osebni dokument.

 

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali se oglasite pri nas.

 

 

Tisti, ki si še niste uredili vpisa za šolsko leto 2016/17, vas prosimo, da to storite čimprej.

 

 

 

Informacije na 02 843 07 30; 041 682 596 ali nam pišite na info@lu-sb.si

 

Za prenos prijavnice kliknite tukaj.