Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

 Namen izvajanja dejavnosti je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.

Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu "Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih"- ISIO.

"S svetovalno podporo do novih priložnosti" Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.


Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina SlomškaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada