Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.


Ciljna skupina so zaposleni z manj kot V. stopnjo izobrazbe, s poudarkom na starejših od 45 let.


 "DO NOVIH PRILOŽNOSTI Z NOVIM ZNANJEM"


 Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.


Konzorcijski partnerji:

Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina SlomškaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada