UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za aktivno udejstvovanje v družbi.

 

 

Namenjena je odraslim v poznejših letih in brezposelnim, ne glede na stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost, oziroma drugo osebno okoliščino.

 

Informacije na 02 843 07 30 ali 041 682 596

info@lu-sb.si 

Učenje računalništva v dvoje  "ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA"

 

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje nadaljujemo s prostovoljskim gibanjem računalniškega učenja v dvojicah. Starejši, ki uporabljajo računalnik,  bodo svoje računalniško znanje prenašali na kolege, ki se želijo naučiti samostojne uporabe računalnika.

 

Prostovoljno usposabljanje na področju računalništva bo potekalo v dvojicah po načelu toliko kot znaš, prenesi na drugega.

 

Vabimo vse slušatelje, ki bi želeli svoje kolege učiti računalništva, ter vse, ki si želijo naučiti uporabe računalnika ali svoje računalniško znanje poglobiti, da se nam priključijo.

 

Prosimo, da pripravljenost za sodelovanje sporočite

na sedež Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

po telefonu 02/843 07 33

ali  se osebno oglasite na Partizanski ulici 22.