ZAPOSLENI

Mag. Brigita Kruder, direktorica;

svetovanje za izobraževanje, organizacija izobraževalnih programov;

 

Telefon: 02 843 0731,

GSM: 041 383 756,

E-mail: brigita.kruder@lu-sb.si;

 

predsednica Zveze ljudskih univerz Slovenije  od 2004 do 2008

http://www.zveza-lu.si/ 

 

 

Maja Kanop Krevh,  univ. dipl. etnol. in kult. antrop. ter prof. zgodovine,

strokovna sodelavka; informacije za izobraževanje odraslih,

 poklicna matura, študijski krožki;

Telefon: 02 843 0733,

E-mail: maja.kanop.krevh@lu-sb.si

 

 

Darja Kušar, univ. dipl. teol. in univ. dipl. fil.,

strokovna delavka, vodja projektov;

svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih;

informacije za izobraževanje odraslih;

Telefon: 02 843 0733,

E-mail: darja.kusar@lu-sb.si

 

 Valentina Tomasini, univ. dipl. prav.,

koordinator projektov;

informacije za izobraževanje odraslih;

Telefon: 02 843 0730,

E-mail: info@lu-sb.si

 

Milena Korošec,

JD -