ZGODOVINA

 

NASTANEK IN DELOVANJE DELAVSKE UNIVERZE SLOVENSKA BISTRICA

 

 •  Delavska Univerza v Slov. Bistrici je bila ustanovljena  4. avgusta 1959  in sicer kot zavod za izobraževanje odraslih s sedežem na Trgu Svobode 26 (Slomškov dom).
 •  Programi izobraževanja, ki so se tedaj izvajali so obsegale štiri področja:

 -    idejno politično izobraževanje,

 -    družbeno ekonomsko izobraževanje,

 -    poljudnoznanstveno izobraževanje,

 -   strokovna izobraževanja.

 

 • 1960 leta ustanovljen oddelek osnovne šole za odrasle.
 •  1962 leta vpis prvih udeležencev v oddelek srednje ekonomske šole.
 •  V  70 letih so delovale komercialna šola, ekon. srednja šola in

       srednja  tehnična šola-strojna šola.

 

 • Delovanje Delavske univerze do leta 1996 se je izvajalo na Trgu svobode 16.
 • Do leta 1979 so potekale naslednje šole:

 

 -         poklicna administrativna šola,

 -         poslovodska šola,

 -         poklicna kovinarska šola,

 -         komercialna srednja šola,

 -         delovodska šola srednja smeri,

 -         tehnična srednja šola strojne smeri,

 -         višji administrativni tečaji.

 

 

 •   11. 2. 1992 Občina Slov. Bistrica preimenuje Delavsko univ. v Ljudsko univerzo,

         javni zavod za kulturo in izobraževanje otrok,mladine in odraslih.

 •    V 90-ih letih so poleg rednih programov šolanja in tečajev pričeli ponujati še   storitve informiranja svetovanje o izobraževanju, priprave na sprejemne izpite itd.
 •  Leta 1996 se Ljudska univerza seli na novo lokacijo Partizansko 22.
 •  Izobraževanje  poteka na naslednjih področjih:

               -     Izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali poklica,

               -    osnovna šola za odrasle,

               -    strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,

               -      splošno izobraževanje.