Center vseživljenjskega učenja Podravje »ZORIM« Znanje, Osveščanje, Razvoj, Izobraževanje,

Motiviranje  

 

Z namenom vzpostavitve centra za vseživljenjsko učenje v Podravju smo se

povezali različni partnerji iz regije:

- eim, Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov,

- Doba,

- Inštitut za raziskovanje podjetništva,

- Ljudska univerza Ormož,

- Ljudska univerza Slovenska Bistrica,

- Regionalni sklad dela Podravje,

- Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Maribor

- Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA.  

 

ZAKAJ? 

Center vseživljenjskega učenja Podravje »ZORIM«, prispeva k ustvarjanju

bolj vzpodbudnih pogojev za uveljavljanje vseživljenjskega učenja v Podravju

in zagotavljanju boljše informiranosti, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva  

 

KOMU JE CENTER NAMENJEN? 

Vsem, ki se želijo dodatno izobraževati in usposabljati ter iščejo informacije

s področja izobraževanja, načrtovanja kariere, podjetništva, zaposlovanja ipd.,

predvsem pa mladim, ženskam, brezposelnim osebam.  

 

KAJ CENTER NUDI?

- različne oblike izobraževanje in usposabljanja (programi samostojnega učenja, programi e-učenja, delavnice ipd.)

- svetovanje in informiranje s področja, načrtovanja kariere, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva

- dostop do različnih izobraževalnih in informativnih gradiv

- info - točka na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica deluje vsako sredo od 9.00 do 13.00.

 

Nudimo vam informacije in svetovanje za izobraževanje.     

 

V okviru centra Zorim je bila 15. 12. 2006 slavnostna otvoritev Središča za samostojno učenje.

Delovni čas: ponedeljek – četrtek: 8.00 – 15.00                      

                       petek 8.00 – 12.00   

 

VEČ INFORMACIJ: Brezplačna telefonska številka 080 17 78 www.center-zorim.net