Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

 Namen izvajanja dejavnosti je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.

Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu "Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih" - ISIO.


"S svetovalno podporo do novih priložnosti" Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza.

External link opens in new tab or windowhttp://www.azm-lu.si/projekti/informiranje-in-svetovanje/


Konzorcijski partnerji:

  • Ljudska univerza Zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica
      • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

      • Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:

https://www.eu-skladi.si/


BAZE PODATKOV:

External link opens in new tab or windowBaze podatkov AZM - LU (power point predstavitev)

External link opens in new tab or windowBaze podatkov AZM - LU

External link opens in new tab or windowBaze podatkov LU Slovenska Bistrica
Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov 291.9KB

Izjava o kakovosti ISIO

Izjava o kakovosti ISIO Maribor 981.2KB

Nova številka info - ISIO časopisa 2019/20

info - ISIO nova številka časopisa 2019-20 4.7MB